Internet prodavnica “www.opremazagitaru.rs” posluje u skladu sa Zakonom o trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Posetom ili kupovinom na internet prodavnici “www.opremazagitaru.rs” važi pretpostavka da ste upoznati i da prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu.

Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo.

Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune opštih uslova korišćenja.

Ovi uslovi korišćenja definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na stranicama naše internet prodavnice.

Prodavac je „Milan Djuric PR eCommerce oprema i delovi“, sa sedištem u ulici Otona Župančiča Beograd. PIB 112259671.

Putem internet prodavnice “www.opremazagitaru.rs” kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na internet stranicama a za koje nije jasno iskazano da nisu na stanju ili su u procesu nabavke.

Cene su izražene u dinarima (RSD) sa PDV-om.

Autorska prava – vlasništvo sadržaja

Svaka neovlašćena upotreba sadržaja teksta i fotografija, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava i spadaju pod Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima.

Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. 

Logotip „oprema“ je u vlasništvu “Milan Djuric PR eCommerce oprema i delovi”.

Na sajtu se mogu naći zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojima sarađujemo i čiju robu prodajemo.

Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje zakona o robnim žigovima, zakona o kopirajtu, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji.

Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika. 

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu, potrebno je da nam pružite određene podatke kao što su ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email.

Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše narudžbine.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br97/08).

Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni.

Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Pravne informacije

„eCommerce OPREMA I DELOVI“

Šifra delatnosti 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

Sedište: Otona Župančiča 25, Novi Beograd
Matični broj: 65984440
Poreski broj: 112259671
Kontakt telefon: 064/177-19-10
Kontakt e-mail: oprema@opremazagitaru.com